Services Heyerick klimmaterieel

 

Veilig werken op hoogte begint bij betrouwbaar klimmateriaal. Producten waarvan je weet dat het goed zit omdat ze gekeurd zijn. Want voldoet jouw materieel aan de wet- en regelgeving dan is veiligheid een zekerheid. Laat je klimmaterieel dus periodiek keuren, zodat jij je kunt focussen op je werk. Dat is immers waar het om gaat.

Je kan jouw interne keuringen door ons laten uitvoeren. Is het klimmaterieel goedgekeurd dan ontvang je een ingevuld document en worden alle onderdelen voorzien van een keuringssticker.

Onze ervaren inspecteurs staan klaar met kennis en een mobiele werkplaats. Hierdoor kunnen we meer dan 90 procent van de benodigde reparaties ter plaatse uitvoeren. Zo kun je weer snel en veilig aan de slag.

Keuringen ladders, brandladders, trappen & steigers

De keuring van ladders en trappen moet niet verplicht gebeuren door een keuringsorganisme als OCB, een bevoegd persoon kan deze keuring van ladders en trappen ook voor zijn rekening nemen. Toch hebben wij als keuringsorganisme de nodige kennis in huis om een grondige keuring van ladders en trappen uit te voeren.

Keuring van ladders en trappen volgens het type ladder of trap is afhankelijk van de situatie:

  • Trappen en ladders die verbonden zijn aan constructies en / of bouwwerken;
  • Vaste ladders en trappen die als vluchtweg gebruikt worden zoals brandtrappen;
  • Vaste trappen en ladders die dienen als toegang tot machines.

Keuring kan op 2 manieren voorgesteld worden:

jaarlijkse interne keuringen op basis van stukprijzen

• Verplaatsingskosten heen & terug: €1/km
• Volledig nazicht van de ladder & interne keuringssticker: €10
• Volledig nazicht van de platformtrap & interne keuringssticker: €15
• Volledig nazicht van de rolsteiger (max. 12m platformhoogte) & interne keuringssticker: €25
• Kleine herstellingen met onze mobiele werkplaats ter plaatse: €43/uur (vervangen onderdelen zie punt 2 herstellingen)

Jaarlijkse interne keuring op basis van onderhoudscontract. We leggen dan een forfaitaire prijs vast op basis van jullie inventaris.

Inbegrepen in onderhoudscontract op jaarbasis:

• Verplaatsingskosten heen en terug
• Volledig nazicht van de trap & interne keuringssticker
• Uitvoeren van kleine herstellingen met onze mobiele werkplaats.

Veilig gebruik van ladders en trappen

De aankoop van een ladder of trap is de aanzet tot veilig werken. Na de aankoop van een goeie ladder of trap is het ook belangrijk dat deze met de nodige zorg onderhouden wordt en dat er op jaarlijkse basis een keuring van ladders of trappen plaatsvindt.

 

Wanneer er opgemerkt wordt dat een ladder of trap enige mankementen bevat, dan moet er onmiddellijk ingegrepen worden. De ladder of trap moet bij voorkeur hersteld worden door de fabrikant. Voor de ladder of trap terug in dienst gesteld wordt, is het aangeraden een keuring van ladders en trappen te laten uitvoeren door een keuringsorganisme of een bevoegd persoon.

Keuringen van klim- en valbeveiliging

Wettelijke voorschriften

De wetgever en fabrikanten schrijven jaarlijks keuring en onderhoud voor van klim- en valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Alle valbeveiligingsproducten zoals harnassen, valblokken, leeflijnen, tijdelijke of mobiele ankerpunten, touwen en driepoten dienen gekeurd en onderhouden te worden. U moet op de veiligheid van jouw materiaal kunnen vertrouwen.

Dit niet alleen door fabrikanten, maar ook de norm NEN-EN 365. Daarnaast is het conform de Arbowet wettelijk verplicht om medewerkers veilig te laten werken en risico's op vallen te minimaliseren.

In België mag enkel een erkende controledienst keuren. Wij werken hiervoor samen met gecertificeerde experts.

Wij organiseren onze keuringsmomenten steeds rond de periode van het bouwverlof. Dit zowel in de zomer- als winter. U kunt de materialen die u wilt laten keuren bij ons afgeven in Nazareth. Momenteel is er een keuringsmoment gaande. Kom jouw materiaal voor vrijdagmiddag 16 juli bij ons binnenbrengen. Vanaf 6 augustus mag je jouw materieel veilig en gekeurd terug afhalen.

Kort na het bouwverlof kan u deze dan terug ophalen op een afgesproken tijdstip.

  • Goedgekeurde producten met keuringsrapport
  • Eventueel vervangende artikelen (in overleg)
  • Factuur voor keuring + eventueel vervangende artikelen

Tarieven

  • Keuring valset: €25 (excl. BTW)
  • Keuring per stuk (valblok, harnas, touw, helm, leeflijn, musketon, sling, afdaalapparaat,...): €9 (excl. BTW)

Randvoorwaarden

De producten dienen schoon te worden aangeleverd (niet onder de modder en/of olie) en ieder product dient voorzien te zijn van een leesbaar individueel nummer.


Herstellingen op locatie

Verplaatsingskosten heen & terug: €1/km

Kleine herstellingen met onze mobiele werkplaats ter plaatse: €43/uur

Vervangonderdelen:

• Prijs voetjes trapladder/ladder: €5
• Prijs scharnierende anti-slip voet: €10,22
• Prijs veiligheidslint ladder: €3,29/m
• Prijs paar houten toppen ruitenwasladder: €10
• Prijs materiaalbakje: €10
• Prijs koord voor ladder: €1/m

3. Herstellingen werkatelier Heyerick:

• Prijs vervangen sport (enkel bovenste of onderste 3 sporten): €30
• Prijs vervangen sporthaak: €20

4. Value added services

• Plaatsen alu identificatieplaatje met intern uniek nummer: €12,5
• Plaatsen alu identificatieplaatje aangeleverd door de klant: €5
• Plaatsen RFID aangeleverd door de klant: €5
• Plaatsen anti-slip scharnierende voeten: €31,24

Transportkosten herstellingen werkatelier zijn op aanvraag. De te herstellen ladders kunnen uiteraard altijd gebracht of afgehaald worden door de klant.

Controlelijsten

Controlelijst ladders

 

Controlelijst steigers