Werken op hoogte module 3

Korte inhoud

• Voorzorgsmaatregelen en de risico’s van het vallen van personen en objecten
• Toegelaten gewichten + hun veiligheidsregels
• Veranderende weersomstandigheden op een stelling
• Regels voor veilige montage en gebruik
• De montage van de fabrikant
• Voorstelling van de controlepunten
• Berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit

Wetgeving

Het KB Arbeidsmiddelen voor Werken op hoogte van 31/08/2005 zegt het volgende:

Het inzetten van steigers bij tijdelijke werkzaamheden bij werken op hoogte moet degelijk voorbereid worden. Zo moet nagegaan worden wat juist de behoeften zijn voor het uit te voeren werk, welke beperkingen er zijn, wat de gebruiksomstandighedenzijn,...

Op basis hiervan kan bepaald worden wat de keuzecriteria zijn voor het gewicht, de vereiste maximale belasting, de mechanische weerstand,…

De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Duur opleiding

De opleiding duurt een volledige dag

Testimonial cursist

“Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee die men vaak vergeet. Dankzij module III heb ik hier, als toekomstig keurder, een veel beter zicht op.”

Kostprijs per persoon

€165 excl. btw (winteropleiding*)

Hier inschrijven voor opleiding op woensdag 24/01/2018