Opleidingen

Wenst u bij te dragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers? Samen met hen het beste uit uw bedrijf te halen?

Dan wijzen onze opleidingen u de juiste weg. Samen met onze partner Medoh bieden wij diverse opleidingen bij ons aan.

Medoh is officieel opleidingsverstrekker en erkend door FOD WASO en de Vlaamse overheid (KMO-PORTEFEUILLE erkend dienstverlener)

Heeft u andere specifieke wensen? Dan adviseren wij een opleiding op maat van uw bedrijf.

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon 09/281.06.06 of via info@heyerick.be

Overzicht eerstkomende opleidingen

EHBO nascholing + veilig werken met PBM's en ladders  12/11/2019
Brandopleiding kleine blusmiddelen + veilig werken met PBM's en ladders 10/12/2019
Veilig werken op hoogte module 1&2 15/01/2020
Veilig werken op hoogte module 3 16/01/2020
EHBO nascholing + veilig werken met PBM's en ladders  21/01/2020
EHBO nascholing + brandopleiding kleine blusmiddelen 11/02/2020
Veilig werken op hoogte module 3 13/02/2020
Veilig werken met rolstelling + gebruik PBM's 25/02/2020
EHBO Nascholing 24/03/2020
Brandopleiding kleine blusmiddelen (zie verder onderaan) 24/03/2020
EHBO nascholing + brandopleiding kleine blusmiddelen 24/03/2020
Veilig werken op hoogte module 2 30/03/2020
Brandopleiding kleine blusmiddelen + veilig werken met PBM's en ladders 31/03/2020


VEILIG WERKEN MET PBM’S

Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het dragen van de aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen met ongevallen tot gevolg. Het niet dragen, of niet correct dragen kan heel wat gevolgen hebben die verder reiken dan fysieke letsels. Sensibilisering blijft belangrijk
Het doel van deze opfrissing is om enerzijds te informeren zodat cursisten het belang van persoonlijke bescherming kennen en ook gaan toepassen. Er wordt gesensibiliseerd om een positieve basishouding aan te nemen ten opzichte van eigen veiligheid en die van de collega’s. Deze cursus wordt zeer praktisch gebracht en houdt rekening met de noden van het bedrijf.

Inhoud theorie:

•De klassen van PBM
•Wettelijke verplichtingen inzake PBM
•Gevolgen van het niet (correct) dragen
•PBM in het bedrijf
•Onderhoud PBM

Inhoud praktijk:

•Praktische oefeningen
•Tips & tricks

Korte inhoud

•De klassen van PBM
•Wettelijke verplichtingen inzake PBM
•Gevolgen van het niet (correct) dragen
•PBM in het bedrijf
•Onderhoud PBM

Doelgroep + aantal personen:

Alle operationele medewerkers en leidinggevenden!
Tot 15 personen

Didactisch materiaal:

Theorie: klassikaal
Praktijk: diverse (eigen) PBM’ster controle + ruimte voor de oefeningen

Tijdsindeling:

Theorie: klassikaal (1,5u)Praktijk: klassikaal (2,5u)


VEILIG WERKEN MET LADDERS

Veilig werken met een ladder klinkt simpeler dan het is. De ladder moet uiteraard stevig neergezet worden maar er komt meer bij kijken. Zo moet een ladder volgens de wet jaarlijks gekeurd worden.
Een ladder is ook niet toegestaan als werkplek wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt, zoals een steiger.
Deze en vele andere duidelijke tips worden aan de cursisten uitgelegd. Zo weten zij perfect wat wel mag en niet!

Inhoud theorie:

•Inleiding
•Wetgeving betreffende bescherming op hoogte
•Wetgeving en toepassingsgebied bij gebruik van ladders
•Veilig gebruik van ladders
•Toelichting veiligheidsharnasklassen

Inhoud praktijk:

•Praktische oefeningen
•Tips & tricks

Doelgroep + aantal personen:

Iedere werknemer die werken op hoogte dient uit te voeren met ladders
Tot 15 personen

Tijdsindeling:

Theorie: klassikaal (1,5u)Praktijk: klassikaal (2,5u)


WERKEN OP HOOGTE MODULE 1&2

Werken u of uw medewerkers in de hoogte? Nog steeds gebeuren vele ongevallen op de werkvloer door het vallen van eenhoogte.
In bepaalde sectoren zoals de bouw is dit nog steeds de nummer 1 van de arbeidsongevallen. Ook voor andere sectoren is deze veiligheidsopleiding een must wanneermen op steigers werken uitvoert.
Deze opleiding legt voornamelijk de nadruk op het correct opstellen, betredenen werken van en op steigers als ook de correcte afbouw.


Inhoud theorie:

 • het wettelijk kader (codex welzijn op het werk)
 • gebruik van collectieve en PBM's bij werken op hoogte
 • veiligheid bij het gebruk van ladders, steigers en hoogtewerkers
 • soorten ladders en hulpmiddelen
 • stappenplan
 • corect gebruik, montage & demontage van rolsteigers

Inhoud praktijk:

 • het gebruik van een harnas
 • algemene veiligheidsregels kunnen toepassen.
 • wat is een verankeringspunt
 • correct opbouwen van een steiger
 • lastenverdeling
 • verplaatsen en beklimmen

Doelgroep + aantal personen:

Alle medewerkers die werken uitvoeren op hoogte

Tot maximum 15 personen

Ditactisch materiaal:

Theorie: klassikaal

Praktijk: 1 vaste stelling van 40m³ en 1 rolstelling van 3 verdiepingen opbouwen

Tijdsindeling:

1 dag met 4u theorie + 4u praktijk

1/2 dag als toolbox met 1u theorie + 3u praktijk


WERKEN OP HOOGTE MODULE 3

Hoe op een doeltreffende manier steigers controleren? Wat zijn de onvolkomenheden? Hoe een correct rapport opmaken? 

Hoe een steiger al dan niet veilig verklaren, rekening houdend met factoren zoals vallende voorwerpen, weersomstandigheden en toelaatbare belasting?

Inhoud theorie:

 • montage en gebruiksvoorschriften
 • sterkte- en stabiliteitsnota
 • controlelijst van de steier voor indienstneming
 • controle op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • theoretische oefeningen

Inhoud praktijk:

 • praktische oefeningen

Doelgroep + aantal personen:

Alle verantwoordelijken die steigers moeten kunnen inspecteren en rapporten schrijven
Tot maxiumum 15 personen

Tijdsindeling:

1 dag


BRANDOPLEIDING KLEINE BLUSMIDDELEN

Bij elk beroep en tijdens de uitvoering van werken kan brand ontstaan. Deze kunnen meestal in een vroeg statium geblust worden.

Bij een brand is de eerste reactie van de aanwezige werknemers bepalend voor een al dan niet goede afloop.

Het is daarom van belang dat iedere werknemer de minimaal benodigde kennis heeft van brandbestrijdingsmodelijkheden.

Zeer praktijkgerichte opleiding met veel oefeningen en zelf blussen!

Inhoud theorie:

 • veiligheid en verantwoordelijkheden
 • vuurdriehoek (brandstof, zuurstof en ontstekingsbron)
 • ontstaan en ontwikkeling van een brandhaard
 • soorten branden en brandklassen

Inhoud praktijk:

 • kleine blusmiddelen op reële vuurhaarden toepassen
 • blussen van een vaste stof met water, poeder en schuimblusser
 • blussen van vloeistofbrand met CO2 toestellen
 • omgaan met vuur in een elektrisch verdeelbord
 • benaderen en doven van een frietketel met branddeken en vochtige doek

Doelgroep + aantal personen:

1ste interventieploegen brandbestrijding + alle werknemers in een bedrijf.
Tot 20 personen toegestaan

Didactisch materiaal:

Theorie: PPT/hand-outs + handboekje ingrijpen bij brand

Diverse blusmiddelen (CO2, poeder, schuim, haspel,...)

Wij komen naar u toe met onze volledige uitgebouwde brandtrailer (mobiele unit) met mogelijkheid tot blussen van diverse brandhaarden (gas, chemische stoffen)

Tijdsindeling:

Theorie: 2 uur (leslokaal)

Praktrijk: 2 uur (parking)


EHBO nijverheidshelper basiscursus (BHV)

Eerste hulp bij ongevallen kan kostbare mensenlevens redden! Een ongeval is immers snel gebeurd. Het is natuurlijk beter te voorkomen dan genezen, maar als het dan toch gebeurt, is het van levensbelang dat snel en op de juiste maniers eerste hulp wordt verleend.

Bovendien is het wettelijk verplicht voor bedrijven of organisaties van ten minste 50 werknemers (voor industriële ondernemingen vanaf 20 werknemers) iemand in dienst te hebben die een opleiding hulpverlener heeft gevolgd. (art. 177 ARAB)

Inhoud training:

 • evaluatie van levensbedreigende situaties
 • bewusteloosheid 
 • ademhalingsstilstand bij volwassene
 • hartstilstand bij volwassene
 • reanimatie
 • levensbedreigende bloedingen
 • belemmering van de ademhaling door een vreemd voorwerp
 • CO-vergiftiging, hartaanval, elektriciteitsongevallen
 • hoofd- en wervelletsels
 • levensbedreigende brandwonden
 • bedrijfsapotheek
 • lichte huidwonden, ernstige huidwonden
 • letsels aan botten en gewrichten
 • inwendige letsels
 • bewustzijnsverlies
 • ademhalingsbproblemen

Doelgroep + aantal personen:

Opleiding geschikt voor alle sectoren en alle medewerkers. Geen voorkennis nodig.
Maximum 15 personen toegestaan.

Didactisch materiaal:

Syllabus, handboekje EHBO, gebruik diverse materialen (EHBO koffer met diverse modulaire units), AED toestel, CPR probppen,...

Tijdsindeling:

16 uur theorie + praktrijk

Elke deelnemer ontvangt een certificaat van FOD WASO dat 5 jaar geldig is mits jaarlijkse nascholing van 4u te volgen!


Via deze link vindt u een overzicht van alle publicaties omtrent veilig werken op hoogte.