Opleidingen

Wenst u bij te dragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers? Samen met hen het beste uit uw bedrijf te halen?

Dan wijzen onze opleidingen u de juiste weg. Samen met onze partner Atrium opleidingen bieden wij diverse opleidingen bij ons aan.

Maak zeker gebruik van onze winteropleidingen: minder betalen voor dezelfde kwaliteit!

Heeft u andere specifieke wensen? Dan adviseren wij een opleiding op maat van uw bedrijf.

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon 09/281.06.06 of via info@heyerick.be

Overzicht eerstkomende opleidingen

Werken met ladders & harnas

woensdag 21/01/2019

Meer informatie

Werken op hoogte - module 1+2

dinsdag 26/03/2019

Meer informatie


Opleiding heftruck gevorderden

Korte inhoud

• Wetgeving, plichten en verantwoordelijkheden
• Soorten heftruck: opbouw, banden
• Lastdiagram en stabiliteit
• Risico’s
• Veiligheidsaanbevelingen
• Kennis en gebruik

Praktijk:

• Dagelijkse controle
• Rijvaardigheid
• Behandeling van lasten
• Stapelen van goederen
• Laden van vrachtwagens
• Technische bediening
• Veiligheid

Duur opleiding:

1 dag

Wetgeving

Het KB Mobiele Arbeidsmiddelen van 04/05/1999 zegt het volgende:

Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen.
Bovendien is het rijden met een intern transportmiddel een veiligheidsfunctie.  Om een veiligheidsfunctie te mogen uitoefenen moet men 18 jaar zijn, medisch gecontroleerd zijn en een gepaste opleiding gevolgd hebben om deze veiligheidsfunctie
te mogen uitoefenen.


Opleiding hoogtewerker

Korte inhoud

• Wetgeving, plichten en verantwoordelijkheden
• Soorten heftruck: opbouw, banden
• Lastdiagram en stabiliteit
• Risico’s
• Veiligheidsaanbevelingen
• Kennis en gebruik

Praktijk:

• Dagelijkse controle
• Rijvaardigheid
• Behandeling van lasten
• Stapelen van goederen
• Laden van vrachtwagens
• Technische bediening
• Veiligheid

Duur opleiding:

1 tot 5 dagen naargelang de relevante praktijkervaring van de cursist

Wetgeving

Het KB Mobiele Arbeidsmiddelen van 04/05/1999 zegt het volgende:
Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen.
Bovendien is het rijden met een intern transportmiddel een Veiligheidsfunctie. Om een veiligheidsfunctie te mogen uitoefenen moet men 18 jaar zijn, medisch gecontroleerd zijn en een gepaste opleiding gevolgd hebben om deze veiligheidsfunctie te mogen uitoefenen.


Opleiding werken op hoogte module 2

Korte inhoud

• werken op hoogte en het valrisico
• voorstelling van steigers, ladders, toegangstrappen
• preventiemaatregelen bij verschillende weersomstandigheden
• veiligheidsvoorschriften m.b.t. toelaatbare massa
• persoonlijke valbeschermingsmiddelen
• definitie ‘bevoegd persoon’
• de verschillende steigerklassen – samenstellende delen
• de verschillende verankeringspatronen
• de documenten voor montage en gebruik
• de berekeningsnota, het montageschema en de controlelijst
• signalisatie, afsluiten van de steiger en de werkzone
• theoretische oefeningen

Doelstelling

In deze module staat de bouw van steigers centraal. Tijdens deze opleiding leert men het veilig monteren, demonteren en ombouwen van eenvoudige stellingtypes.

Wetgeving

Het KB Arbeidsmiddelen voor Werken op Hoogte van 31/08/2005 zegt het volgende:

Het inzetten van steigers bij tijdelijke werkzaamheden bij werken op hoogte moet degelijk voorbereid worden. Zo moet nagegaan worden wat juist de behoeften zijn voor het uit te voeren werk, welke beperkingen er zijn, wat de gebruiksomstandigheden zijn,... Op basis
hiervan kan bepaald worden wat de keuzecriteria zijn voor het gewicht, de vereiste maximale belasting, de mechanische weerstand,…
De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Praktijk:

• controleren van een steiger
• aanslaan van lasten, hijsen van lasten op een steiger
• correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
• monteren, demonteren en ombouwen van een steiger

Duur:

De opleiding duurt een volledige dag (7u).


Werken op hoogte module 3

Korte inhoud

• Voorzorgsmaatregelen en de risico’s van het vallen van personen en objecten
• Toegelaten gewichten + hun veiligheidsregels
• Veranderende weersomstandigheden op een stelling
• Regels voor veilige montage en gebruik
• De montage van de fabrikant
• Voorstelling van de controlepunten
• Berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit

Wetgeving

Het KB Arbeidsmiddelen voor Werken op hoogte van 31/08/2005 zegt het volgende:

Het inzetten van steigers bij tijdelijke werkzaamheden bij werken op hoogte moet degelijk voorbereid worden. Zo moet nagegaan worden wat juist de behoeften zijn voor het uit te voeren werk, welke beperkingen er zijn, wat de gebruiksomstandighedenzijn,...

Op basis hiervan kan bepaald worden wat de keuzecriteria zijn voor het gewicht, de vereiste maximale belasting, de mechanische weerstand,…

De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Duur opleiding

De opleiding duurt een volledige dag

Testimonial cursist

“Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee die men vaak vergeet. Dankzij module III heb ik hier, als toekomstig keurder, een veel beter zicht op.”


Werken met ladders & valbeveiliging

Korte inhoud:

In deze opleiding leert men op een efficiënte en veilige manier werken op hoogte met het gebruik van ladders.
Hierbij wordt er voornamelijk gefocust op het gebruik van beschermingsmiddelen.
Wetgeving en toepassingsgebied bij gebruik van ladders
veilig gebruik van ladders
toelichtings veiligheidsharnas
Diverse beschermingsmiddelen en hun toepassingsgebieden:
- vanglijnen
- levenslijnen
- valstoppers
- loops

Praktijk

 • Herkennen en aantrekken van veiligheidsharnassen
 • Het veilig en correct plaatsen van ladders tegen gevel
 • Gebruik van kooiladders
 • Gebruik van diverse beschermingsmiddelen

Duur opleiding

De opleiding duurt een volledige dag (7u.)

Winteropleidingen: minder betalen voor dezelfde kwaliteit

Van 1 december tot en met 31 maart geniet je van het voordelige systeem van de winteropleidingen.

Dit betekent dat je jouw werknemers werkloos stelt wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden!).

 • Als werkgever hoef je geen loonkost te betalen

 • De arbeider ontvangt een werkloosheidsuitkering én een opleidingspremie van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw (FVB).

Voordelen voor de werkgever

Voordelen voor de werknemer

 • Tussenkomst in de opleiding via het FVB
  * €5/uur per aanwezige arbeider voor theoretische opleidingen
  * €10/uur per aanwezige arbeider voor praktische opleidingen

 • Je betaalt geen loonkost

 • Je kan nog steeds beroep doen op de kmo-portefeuille

 
 • De arbeider krijgt een werkloosheidsuitkering van de RVA

 • De arbeider krijgt een opleidingsvergoeding van € 40 van het FVB

 • De arbeider ontvangt een aanvullende vergoeding van het FVB

Voorwaarden voor een winteropleiding

 • Het bedrijf doet vóór de start van de opleiding een aanvraag bij het FVB.

 • De arbeiders worden tijdelijk werkloos gesteld wegens slecht weer.

 • De opleiding moet minimum 1 dag (8 uren) duren en tijdens de werkuren plaatsvinden.

 • Een winteropleiding is enkel mogelijk in de periode van 1 december tot en met 31 maart.

 • Elke arbeider kan maximum vier weken winteropleidingen volgen.

 • De werkgever moet zelf de aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij de RVA doen en het formulier C3.2-werkgever invullen.

 • Indien je als bedrijf beroep doet op winteropleidingen, ontvang je geen terugbetaling van het uurloon (aangezien de arbeiders op werkloosheid staan).

Winteropleiding of weekdagopleiding

Bij elke aanvraag van een opleiding voor een arbeider PC 124 tijdens de periode van 1 december t.e.m. 31 maart heb je als bedrijf de keuze tussen het stelsel van weekdagopleiding of het stelsel van winteropleidingen.

 • Bij het stelsel weekdagopleiding wordt de loonkost van de arbeider verder uitbetaald door het bedrijf en betaalt het FVB € 15 per uur aan het bedrijf als tussenkomst in de loonkost.

 • Bij het stelsel winteropleidingen doet het bedrijf vóór de start van de opleiding een aanvraag van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. Je betaalt dan geen loonkost, maar je ontvangt dan geen tussenkomst in de loonkost van het FVB.

meer info:

Via deze link vindt u een overzicht van alle publicaties omtrent veilig werken op hoogte.