Opleidingen

Wenst u bij te dragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers? Samen met hen het beste uit uw bedrijf te halen?
Dan wijzen onze opleidingen u de juiste weg. Samen met erkende partners bieden wij diverse opleidingen bij ons aan.
Deze zijn officieel opleidingsverstrekker en erkend door FOD WASO en de Vlaamse overheid (KMO-PORTEFEUILLE erkend dienstverlener)
Heeft u andere specifieke wensen? Dan adviseren wij een opleiding op maat van uw bedrijf.
Wenst u gebruik te maken van ons lokaal of materiaal? Geen probleem, neem contact op en we doen vrijblijvend een voorstel.

Aarzel niet en neem contact met ons op via telefoon 09/281.06.06 of via info@heyerick.be

Overzicht eerstokmende opleidingen

Open opleiding: werken op hoogte module 1&2: 17/3 is volzet
Open opleiding: werken op hoogte module 1&2: 2/4

180 EUR/pp incl lunch (ex btw)  (valt onder systeem ‘winteropleiding’ (is verlengd tot eind april), subsidies dus zeker mogelijk, ofwel KMO-portefeuille)
Interesse in één van onze opleidingen? Aarzel niet en neem contact met ons op via telefoon 09/281.06.06 of via info@heyerick.be

Alle opleidingen

EHBO NASCHOLING

Het volgen van een nascholing of refreshgeeft uw hulpverleners de mogelijkheid om hun kennis en praktijk op een optimaal niveau te houden zodat ze in staat zijn om in noodsituaties blijvend de nodige reflexhandelingen uit te voeren en de situatie steeds onder controle kunnen houden.

Inhoudtraining:

 • reanimatietechnieken
 • gebruik van een AED
 • benadering van een levensbedreigende situatie
 • correcte alarmering
 • interne alarmering binnen jullie bedrijf (na samenspraak)
 • benadering van een bewusteloos slachtoffer
 • stabiele veiligheidshouding
 • benadering van een slachtoffer met een ademhalingsstilstand
 • eerste hulp bij brandwonden
 • verbandtechnieken
 • eerste hulp bij bloedingen
 • elektrocutie
 • verstikking
 • flauwte
 • epilepsie
 • hoofd-en wervelletsels

Doelgroep + aantal personen:

Opleiding geschikt voor alle sectoren en alle medewerkers die de nodige kwalificaties wensen te behalen.
Voorkennis vereist via basisattest.
Max. 15 personen toegestaan

Didactisch materiaal:

Syllabus, handboekje EHBO, gebruik diverse materialen (EHBO koffer met diverse modulaireunits), AED toestel, CPR poppen, …

Locatie:

Bedrijfsintern of locatie Medoh(Merelbeke/Drongen)

Tijdsindeling:

4 uur (1u theorie + 3u praktijk)

Na afloop ontvangt elke deelnemer het nascholingsattest


 

VEILIG WERKEN MET PBM’S

Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het dragen van de aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen met ongevallen tot gevolg. Het niet dragen, of niet correct dragen kan heel wat gevolgen hebben die verder reiken dan fysieke letsels. Sensibilisering blijft belangrijk
Het doel van deze opfrissing is om enerzijds te informeren zodat cursisten het belang van persoonlijke bescherming kennen en ook gaan toepassen. Er wordt gesensibiliseerd om een positieve basishouding aan te nemen ten opzichte van eigen veiligheid en die van de collega’s. Deze cursus wordt zeer praktisch gebracht en houdt rekening met de noden van het bedrijf.

Inhoud theorie

 • De klassen van PBM
 • Wettelijke verplichtingen inzake PBM
 • Gevolgen van het niet (correct) dragen
 • PBM in het bedrijf
 • Onderhoud PBM

Inhoud praktijk:

 • Praktische oefeningen
 • Tips & tricks

Korte inhoud:

 • De klassen van PBM
 • Wettelijke verplichtingen inzake PBM
 • Gevolgen van het niet (correct) dragen
 • PBM in het bedrijf
 • Onderhoud PBM

Doelgroep + aantal personen:

Alle operationele medewerkers en leidinggevenden!
Tot 15 personen

Didactisch materiaal:

Theorie: klassikaal
Praktijk: diverse (eigen) PBM’ster controle + ruimte voor de oefeningen

Tijdsindeling:

Theorie: klassikaal (1,5u)
Praktijk: klassikaal (2,5u)


 

VEILIG WERKEN MET LADDERS

Veilig werken met een ladder klinkt simpeler dan het is. De ladder moet uiteraard stevig neergezet worden maar er komt meer bij kijken. Zo moet een ladder volgens de wet jaarlijks gekeurd worden.
Een ladder is ook niet toegestaan als werkplek wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt, zoals een steiger.
Deze en vele andere duidelijke tips worden aan de cursisten uitgelegd. Zo weten zij perfect wat wel mag en niet!

Inhoud theorie:

 • Inleiding
 • Wetgeving betreffende bescherming op hoogte
 • Wetgeving en toepassingsgebied bij gebruik van ladders
 • Veilig gebruik van ladders
 • Toelichting veiligheidsharnasklassen

Inhoud praktijk:

 • Praktische oefeningen
 • Tips & tricks

Doelgroep + aantal personen:

Iedere werknemer die werken op hoogte dient uit te voeren met ladders
Tot 15 personen

Tijdsindeling:

Theorie: klassikaal (1,5u)
Praktijk: klassikaal (2,5u)


 

WERKEN OP HOOGTE MODULE 1&2

Werken u of uw medewerkers in de hoogte? Nog steeds gebeuren vele ongevallen op de werkvloer door het vallen van eenhoogte.
In bepaalde sectoren zoals de bouw is dit nog steeds de nummer 1 van de arbeidsongevallen. Ook voor andere sectoren is deze veiligheidsopleiding een must wanneermen op steigers werken uitvoert.
Deze opleiding legt voornamelijk de nadruk op het correct opstellen, betredenen werken van en op steigers als ook de correcte afbouw.

Inhoud theorie:

 • het gebruik van een harnas
 • algemene veiligheidsregels kunnen toepassen.
 • wat is een verankeringspunt

Inhoud praktijk:

 • correct opbouwen van een steiger
 • lastenverdeling
 • verplaatsen en beklimmen
 • montage en gebruiksvoorschriften
 • sterkte- en stabiliteitsnota
 • controlelijst van de steier voor indienstneming
 • controle op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • theoretische oefeningen

Doelgroep + aantal personen:

Alle verantwoordelijken die steigers moeten kunnen inspecteren en rapporten schrijven
Tot maxiumum 15 personen

Tijdsindeling:

1 dag met 4u theorie + 4u praktijk

1/2 dag als toolbox met 1u theorie + 3u parktijk

 


WERKEN OP HOOGTE MODULE 3

Hoe op een doeltreffende manier steigers controleren? Wat zijn de onvolkomenheden? Hoe een correct rapport opmaken? Hoe een steiger al dan niet veilig verklaren, rekening houdend met factoren zoals vallende voorwerpen, weersomstandigheden en toelaatbare belasting?
 

Inhoud theorie:
 • montage en gebruiksvoorschriften
 • sterkte- en stabiliteitsnota
 • controlelijst van de steier voor indienstneming
 • controle op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • theoretische oefeningen

Inhoud praktijk:

 • praktische oefeningen

Doelgroep + aantal personen:

Alle verantwoordelijken die steigers moeten kunnen inspecteren en rapporten schrijven
Tot maxiumum 15 personen

Tijdsindeling:

1 dag


 

WERKEN OP ROLSTEIGERS

Niet goed opgebouwde rolsteigers zijn onnodig en gevaarlijk. de opbouw van rolsteigers moet veiliger met als doel: minder valongevallen. Jammer genoeg kom je goed opgebouwde rolsteigers buiten de showroom van de leverancier zelden tegen.
Valongevallen zijn de meest voorkomende ongevallen, terwijl een veilige werkplek op hoogte geen probleem hoeft te zijn. Een veilige werkplek creëren kan heel gemakkelijk met rolsteigers.

Inhoud theorie:

 • Het wettelijk kader (codex welzijnop het werk)
 • Gebruikvan collectieve en PBM's bij werken op hoogte met rolsteigers
 • Stappenplan
 • Correct gebruik, montage & demontage van rolsteiger

Inhoud praktijk:

 • Het gebruikvan een harnas
 • Algemene veiligheidsregels kunnen toepassen.
 • Wat is een verankeringspunt.
 • Correct opbouwen van een steiger
 • Lastenverdeling
 • Verplaatsen en beklimmen

Doelgroep + aantal personen:

Alle medewerkers die werken uitvoeren op hoogte met rolsteigers.
Tot maxiumum 15 personen

Didactisch materiaal:

Theorie: klassikaal
Praktijk: 1 rolstelling 3 verdiepingen + in-of outdoor ruimte minimale oppervlakte van 100 m²
Materialen i.s.m. Heyerickpartner Medoh

Locatie:

Bedrijfsintern of te Nazareth (Heyerick)

Tijdsindeling:

½ dag als toolbox met 1u theorie + 3u praktijk


 

BRANDOPLEIDING KLEINE BLUSMIDDELEN

Bij elk beroep en tijdens de uitvoering van werken kan brand ontstaan. Deze kunnen meestal in een vroeg statium geblust worden.
Bij een brand is de eerste reactie van de aanwezige werknemers bepalend voor een al dan niet goede afloop.
Het is daarom van belang dat iedere werknemer de minimaal benodigde kennis heeft van brandbestrijdingsmodelijkheden.

Zeer praktijkgerichte opleiding met veel oefeningen en zelf blussen!
Inhoud theorie:
 • veiligheid en verantwoordelijkheden
 • vuurdriehoek (brandstof, zuurstof en ontstekingsbron)
 • ontstaan en ontwikkeling van een brandhaard
 • soorten branden en brandklassen
Inhoud praktijk:
 • kleine blusmiddelen op reële vuurhaarden toepassen
 • blussen van een vaste stof met water, poeder en schuimblusser
 • blussen van vloeistofbrand met CO2 toestellen
 • omgaan met vuur in een elektrisch verdeelbord
 • benaderen en doven van een frietketel met branddeken en vochtige doek
Doelgroep + aantal personen:

1ste interventieploegen brandbestrijding + alle werknemers in een bedrijf.
Tot 20 personen toegestaan

Didactisch materiaal:

Theorie: PPT/hand-outs + handboekje ingrijpen bij brand
Diverse blusmiddelen (CO2, poeder, schuim, haspel,...)

Wij komen naar u toe met onze volledige uitgebouwde brandtrailer (mobiele unit) met mogelijkheid tot blussen van diverse brandhaarden (gas, chemische stoffen) Tijdsindeling:

Theorie: 2 uur (leslokaal)
Praktrijk: 2 uur (parking)


 

EHBO nijverheidshelper basiscursus (BHV)

Eerste hulp bij ongevallen kan kostbare mensenlevens redden! Een ongeval is immers snel gebeurd. Het is natuurlijk beter te voorkomen dan genezen, maar als het dan toch gebeurt, is het van levensbelang dat snel en op de juiste maniers eerste hulp wordt verleend.
Bovendien is het wettelijk verplicht voor bedrijven of organisaties van ten minste 50 werknemers (voor industriële ondernemingen vanaf 20 werknemers) iemand in dienst te hebben die een opleiding hulpverlener heeft gevolgd. (art. 177 ARAB)

Inhoud training:
 • evaluatie van levensbedreigende situaties
 • bewusteloosheid 
 • ademhalingsstilstand bij volwassene
 • hartstilstand bij volwassene
 • reanimatie
 • levensbedreigende bloedingen
 • belemmering van de ademhaling door een vreemd voorwerp
 • CO-vergiftiging, hartaanval, elektriciteitsongevallen
 • hoofd- en wervelletsels
 • levensbedreigende brandwonden
 • bedrijfsapotheek
 • lichte huidwonden, ernstige huidwonden
 • letsels aan botten en gewrichten
 • inwendige letsels
 • bewustzijnsverlies
 • ademhalingsbproblemen
Doelgroep + aantal personen:

Opleiding geschikt voor alle sectoren en alle medewerkers. Geen voorkennis nodig.
Maximum 15 personen toegestaan.

Didactisch materiaal:

Syllabus, handboekje EHBO, gebruik diverse materialen (EHBO koffer met diverse modulaire units), AED toestel, CPR probppen,...

Tijdsindeling:

16 uur theorie + praktrijk

Elke deelnemer ontvangt een certificaat van FOD WASO dat 5 jaar geldig is mits jaarlijkse nascholing van 4u te volgen!