Opleidingen

Wenst u bij te dragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers? Samen met hen het beste uit uw bedrijf te halen?

Dan wijzen onze opleidingen u de juiste weg. Samen met onze partner Atrium opleidingen bieden wij diverse opleidingen bij ons aan.

Maak zeker gebruik van onze winteropleidingen: minder betalen voor dezelfde kwaliteit!

Heeft u andere specifieke wensen? Dan adviseren wij een opleiding op maat van uw bedrijf.

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon 09/281.06.06 of via info@heyerick.be

Overzicht eerstkomende opleidingen

Werken op hoogte - module 1 + 2

woensdag 29/03/2018

Meer informatie


E-learning opfrissingscursus Heftruck 1/2 dag

woensdag 10/04/2018

Meer informatie


Alle openstaande opleidingen met attest

datum

onderwerp

inschrijven kan hier           

prijs pp

di 26/09/2017 heftruck gevorderden - 1 dag Heftruck 210
do 26/10/2017 hoogwerker gevorderden - 1 dag Hoogwerker bestuurder 240
do 23/11/2017 heftruck gevorderden - 1 dag Heftruck 210
di 05/12/2017 module I 1/2dag + II 2 1/2dag Werken op hoogte module 2 165
wo 24/01/2018 module III - 1 dag Werken op hoogte module 3 165
wo 07/02/2018 werken met ladders en harnas werken met ladders en harnas
do 08/02/2018 hoogwerker gevorderden - 1 dag Hoogwerker bestuurder 240
di 13/02/2018 attest heftruck gevorderden Heftruck 210
di 06/03/2018 brandbestrijding - 1/2 dag Brandbestrijding 150
do 29/03/2018 module I 1/2dag + II 2 1/2dag Werken op hoogte module 2 165
di 10/04/2018 E-learning - 1/2 dag Opfrissingscursus Heftruck 149
di 22/05/2018 E-learning - 1/2 dag Opfrissingscursus Hoogwerker 149
di 19/06/2018 E-learning - 1/2 dag Opfrissingscursus Heftruck 149

Opleiding heftruck gevorderden

Korte inhoud

• Wetgeving, plichten en verantwoordelijkheden
• Soorten heftruck: opbouw, banden
• Lastdiagram en stabiliteit
• Risico’s
• Veiligheidsaanbevelingen
• Kennis en gebruik

Praktijk:

• Dagelijkse controle
• Rijvaardigheid
• Behandeling van lasten
• Stapelen van goederen
• Laden van vrachtwagens
• Technische bediening
• Veiligheid

Duur opleiding:

1 dag

Wetgeving

Het KB Mobiele Arbeidsmiddelen van 04/05/1999 zegt het volgende:

Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen.
Bovendien is het rijden met een intern transportmiddel een veiligheidsfunctie.  Om een veiligheidsfunctie te mogen uitoefenen moet men 18 jaar zijn, medisch gecontroleerd zijn en een gepaste opleiding gevolgd hebben om deze veiligheidsfunctie
te mogen uitoefenen.


Opleiding hoogtewerker

Korte inhoud

• Wetgeving, plichten en verantwoordelijkheden
• Soorten heftruck: opbouw, banden
• Lastdiagram en stabiliteit
• Risico’s
• Veiligheidsaanbevelingen
• Kennis en gebruik

Praktijk:

• Dagelijkse controle
• Rijvaardigheid
• Behandeling van lasten
• Stapelen van goederen
• Laden van vrachtwagens
• Technische bediening
• Veiligheid

Duur opleiding:

1 tot 5 dagen naargelang de relevante praktijkervaring van de cursist

Wetgeving

Het KB Mobiele Arbeidsmiddelen van 04/05/1999 zegt het volgende:
Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen.
Bovendien is het rijden met een intern transportmiddel een Veiligheidsfunctie. Om een veiligheidsfunctie te mogen uitoefenen moet men 18 jaar zijn, medisch gecontroleerd zijn en een gepaste opleiding gevolgd hebben om deze veiligheidsfunctie te mogen uitoefenen.


Opleiding werken op hoogte module 2

Korte inhoud

• werken op hoogte en het valrisico
• voorstelling van steigers, ladders, toegangstrappen
• preventiemaatregelen bij verschillende weersomstandigheden
• veiligheidsvoorschriften m.b.t. toelaatbare massa
• persoonlijke valbeschermingsmiddelen
• definitie ‘bevoegd persoon’
• de verschillende steigerklassen – samenstellende delen
• de verschillende verankeringspatronen
• de documenten voor montage en gebruik
• de berekeningsnota, het montageschema en de controlelijst
• signalisatie, afsluiten van de steiger en de werkzone
• theoretische oefeningen

Doelstelling

In deze module staat de bouw van steigers centraal. Tijdens deze opleiding leert men het veilig monteren, demonteren en ombouwen van eenvoudige stellingtypes.

Wetgeving

Het KB Arbeidsmiddelen voor Werken op Hoogte van 31/08/2005 zegt het volgende:

Het inzetten van steigers bij tijdelijke werkzaamheden bij werken op hoogte moet degelijk voorbereid worden. Zo moet nagegaan worden wat juist de behoeften zijn voor het uit te voeren werk, welke beperkingen er zijn, wat de gebruiksomstandigheden zijn,... Op basis
hiervan kan bepaald worden wat de keuzecriteria zijn voor het gewicht, de vereiste maximale belasting, de mechanische weerstand,…
De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Praktijk:

• controleren van een steiger
• aanslaan van lasten, hijsen van lasten op een steiger
• correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
• monteren, demonteren en ombouwen van een steiger

Duur:

De opleiding duurt een volledige dag (7u).


Werken op hoogte module 3

Korte inhoud

• Voorzorgsmaatregelen en de risico’s van het vallen van personen en objecten
• Toegelaten gewichten + hun veiligheidsregels
• Veranderende weersomstandigheden op een stelling
• Regels voor veilige montage en gebruik
• De montage van de fabrikant
• Voorstelling van de controlepunten
• Berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit

Wetgeving

Het KB Arbeidsmiddelen voor Werken op hoogte van 31/08/2005 zegt het volgende:

Het inzetten van steigers bij tijdelijke werkzaamheden bij werken op hoogte moet degelijk voorbereid worden. Zo moet nagegaan worden wat juist de behoeften zijn voor het uit te voeren werk, welke beperkingen er zijn, wat de gebruiksomstandighedenzijn,...

Op basis hiervan kan bepaald worden wat de keuzecriteria zijn voor het gewicht, de vereiste maximale belasting, de mechanische weerstand,…

De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Duur opleiding

De opleiding duurt een volledige dag

Testimonial cursist

“Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee die men vaak vergeet. Dankzij module III heb ik hier, als toekomstig keurder, een veel beter zicht op.”


Opleiding brandbestrijding

Korte inhoud

• Principes van de verbranding
• Ontwikkeling van brand en hitte
• Verschillende soorten brand
• Verschillende soorten blusmiddelen
• Verschillende soorten blustoestellen
• Preventie maatregelen/ brandpreventie
• Reactie op een brandmelding
• Gevaren van brandbestrijding

Praktijk:

Het gebruik van eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand.
individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen op reële brandhaarden

- Vuilnisbak
- Kookplaat
- Elektrakast
- Frituurketel
- Brandpop
- Vloeistofbrand
- Spuitbus ontploffing

Duur opleiding:

4 uur

Veiligheid en Preventie


Het KB Brandpreventie op arbeidsplaatsen van 28/03/2014 zegt het volgende:

De preventiemaatregelen die bedoeld zijn om brand te voorkomen, moeten het mogelijk maken om de gevaren uit te schakelen of de risico’s te verminderen verbonden aan de aanwezigheid van elke ontvlambare of brandbare stof.

Overeenkomstig het artikel 17 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige informatie betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in dit besluit.

Overeenkomstig het artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in dit besluit.

Doel:

Correct toepassen en ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij het gebruik van eerste interventiemiddelen bij kleine branden.
De cursist leer in deze module de brandbestrijdingsregels te respecteren.
De verworven kennis wordt getest door middel van realistische praktijkoefeningen.


Winteropleidingen: minder betalen voor dezelfde kwaliteit

Van 1 december tot en met 31 maart geniet je van het voordelige systeem van de winteropleidingen.

Dit betekent dat je jouw werknemers werkloos stelt wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden!).

 • Als werkgever hoef je geen loonkost te betalen

 • De arbeider ontvangt een werkloosheidsuitkering én een opleidingspremie van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw (FVB).

Voordelen voor de werkgever

Voordelen voor de werknemer

 • Tussenkomst in de opleiding via het FVB
  * €5/uur per aanwezige arbeider voor theoretische opleidingen
  * €10/uur per aanwezige arbeider voor praktische opleidingen

 • Je betaalt geen loonkost

 • Je kan nog steeds beroep doen op de kmo-portefeuille

 
 • De arbeider krijgt een werkloosheidsuitkering van de RVA

 • De arbeider krijgt een opleidingsvergoeding van € 40 van het FVB

 • De arbeider ontvangt een aanvullende vergoeding van het FVB

Voorwaarden voor een winteropleiding

 • Het bedrijf doet vóór de start van de opleiding een aanvraag bij het FVB.

 • De arbeiders worden tijdelijk werkloos gesteld wegens slecht weer.

 • De opleiding moet minimum 1 dag (8 uren) duren en tijdens de werkuren plaatsvinden.

 • Een winteropleiding is enkel mogelijk in de periode van 1 december tot en met 31 maart.

 • Elke arbeider kan maximum vier weken winteropleidingen volgen.

 • De werkgever moet zelf de aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij de RVA doen en het formulier C3.2-werkgever invullen.

 • Indien je als bedrijf beroep doet op winteropleidingen, ontvang je geen terugbetaling van het uurloon (aangezien de arbeiders op werkloosheid staan).

Winteropleiding of weekdagopleiding

Bij elke aanvraag van een opleiding voor een arbeider PC 124 tijdens de periode van 1 december t.e.m. 31 maart heb je als bedrijf de keuze tussen het stelsel van weekdagopleiding of het stelsel van winteropleidingen.

 • Bij het stelsel weekdagopleiding wordt de loonkost van de arbeider verder uitbetaald door het bedrijf en betaalt het FVB € 15 per uur aan het bedrijf als tussenkomst in de loonkost.

 • Bij het stelsel winteropleidingen doet het bedrijf vóór de start van de opleiding een aanvraag van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. Je betaalt dan geen loonkost, maar je ontvangt dan geen tussenkomst in de loonkost van het FVB.


Via deze link vindt u een overzicht van alle publicaties omtrent veilig werken op hoogte.